DTV Thuyết Minh Tiếng Việt (Phần 2): TT Trump tranh luận nảy lửa với Biden về chính sách đối ngoại

DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Phần 2 buổi tranh luận giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden liên quan đến các chính sách đối ngoại và sự can thiệp của ngoại bang đối với cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Tổng Thống Trump mạnh mẽ tố cáo những hành vi tham nhũng, lạm quyền của gia đình Joe Biden trong các phi vụ làm ăn mờ ám đối với Ukraine và Trung Cộng, khiến ứng viên đảng Dân Chủ phải tối tăm mặt mũi.