26/10/2020 :Bắc Kinh nổi giận với Mỹ, vì sáng kiến “tẩy chay” thiết bị của Trung Quốc .

26/10/2020 :Bắc Kinh nổi giận với Mỹ, vì sáng kiến “tẩy chay” thiết bị của Trung Quốc .