Thủy điện tàn phá rừng, CSVN mới tính ‘không phát triển bằng mọi giá’

Thủy điện tàn phá rừng, CSVN mới tính ‘không phát triển bằng mọi giá’ https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/thuy-dien-tan-pha-rung-csvn-moi-tinh-khong-phat-trien-bang-moi-gia/ Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive #MCThanhTâm #mcThiênHà #vietlivetv