NGHỆ THUẬT KIM CỔ KỲ 22 26/10/2020: Hồng Nga một nữ "quái kiệt" của sân khấu miền nam