Bảo Hiểm Bắt Buộc Xe Ở Mỹ, Ở VN; Ứng Xử Của Người Dân Khi Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông