#235 21MAY20: TQ TIẾP TỤC ĐẶT SỐ LƯỢNG LỚN HÀNG Y TẾ ĐÁNG NGỜ!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #235 21MAY20: TQ TIẾP TỤC ĐẶT SỐ LƯỢNG LỚN HÀNG Y TẾ ĐÁNG NGỜ! Nước Mỹ phải theo dõi kỹ lưỡng TQ khi họ tiếp tục có những động thái đáng ngờ trong việc đặt hàng và thu mua tiếp tục các dụng cụ y tế với số lượng lớn!