22/5/2020 :Mỹ, tính bán ngư lôi trị giá 180 triệu mỹ kim cho Đài Loan, Trung Quốc tức giận.

22/5/2020 :Mỹ, tính bán ngư lôi trị giá 180 triệu mỹ kim cho Đài Loan, Trung Quốc tức giận.