TIN TỔNG HỢP 22/5/2020: CSTQ quyết định chọn đối đầu với Hoa Kỳ sau phiên họp quốc hội