Diễn văn nhậm chức của TTg ĐL Thái Anh Văn làm TCB điên

#Lsnguyenvandai, #bfdmedia, #Luatsunguyenvandai Bài diễn văn nhậm chức rất hùng hồn và nẩy lửa của Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn khiến Tập Cận Bình tức phát điên