DTV Thuyết Minh: Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tấn công trực diện Đảng Cộng sản TQ, báo chí VN kiểm duyệt

DTV Thuyết Minh Tiếng Việt: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tấn công trực diện Đảng Cộng sản Trung Cộng. Báo chí Việt Nam cũng có đưa lại thông tin này, nhưng đã kiểm duyệt phát biểu của ông Pompeo. Cụ thể là việc Ngoại trưởng Mỹ nói đích danh rằng "Trung Quốc hiện đang bị cai trị bởi sự tàn bạo, độc đoán của chế độ cộng sản từ năm 1949", tuy nhiên báo chí Việt Nam không dám đề cập đến chi tiết này. Ngoại trưởng Pompeo cũng thẳng thắn chỉ rõ Đảng Cộng Sản Trung Quốc chính là nguyên nhân gây ra thảm họa với thế giới và bản chất chế độ là không thay đổi. Ông Peopeo không hề né tránh khi rất nhiều lần dùng chữ "Đảng Cộng sản Trung Quốc" hoặc "Trung Quốc Cộng sản", nhưng hệ thống tuyên giáo của Việt Nam đã kiểm duyệt và yêu cầu báo chí trong nước phải bỏ chữ "Cộng sản" mà thay vào đó chỉ dùng chữ "Trung Quốc". Đến nước này mà Việt Cộng còn bưng bô và bảo vệ cho quan thầy Trung Cộng thì cũng thật là không còn cái nhục nào hơn.