Bò đỏ, DLV là gì? Hậu quả của việc không quan tâm đến chính trị

#TamThuViet, #bfdmedia, Lsnguyenvandai Chính trị là gì? Hậu quả của việc không quan tâm đến chính trị. Dư luận viên, bò đỏ là gì? Họ của phải là tinh hoa của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa?