Học ngành nào liên quan đến dịch bệnh và sức khoẻ cộng đồng? (VOA)

#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Ngành học giúp bảo vệ sức khoẻ cộng đồng được nhiều người chú ý, nhất là từ đại dịch COVID. GS-TS Charles Cường Nguyễn trình bày.