22.5.Bảo hiểm xe máy bắt buộc, người chịu thiệt là dân

Ông Phùng Ngọc Khánh - cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính thừa nhận: "'Thủ tục bồi thường bảo hiểm xe máy đúng là có vấn đề' Vậy trong suốt 10 năm qua bắt buộc người dân mua bảo hiểm xe máy mà không giải quyết vấn đề chính là dân không được hỗ trợ khi mua bảo hiểm. Người dân thực sự trở thành nguồn thu vô tận của chính phủ.