NGHỆ THUẬT KIM CỔ 32 18/11/2020 : Khán giả K-pop và khán giả phong trào nhạc trẻ trước 1975