11/19/2020: Luật sư Sidney Powell xác nhận máy chủ ở Đức đã bị thu giữ

11/19/2020: Luật sư Sidney Powell xác nhận máy chủ ở Đức đã bị thu giữ
Beti Official #chinhtrimy #Trump #Hoaky #Thegioi #Betichannel 12912 Brookhurst St #350 Garden Grove, CA 92840 www.totaleliteins.com 714-873-2004