Nov|20|AM|Tiền đổ vào cuộc bầu cử Mỹ để phá phiếu bao gồm Trung Cộng, Cuba và Venezuela.

Nov|20|AM|Tiền đổ vào cuộc bầu cử Mỹ để phá phiếu bao gồm Trung Cộng, Cuba và Venezuela.
***************************** WWW.SONIAOHLALA.COM FACEBOOK : SONIA OHLALA ***************************** News Theme 2 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license.