Tin nhanh từ Washington: TT ra lệnh không chấp nhận kết quả bầu cử, Dân được tiêm Vắt Xin Free.

Tin nhanh từ Washington: TT ra lệnh không chấp nhận kết quả bầu cử, Dân được tiêm Vắt Xin Free.