Đại diện máy tính phiếu bầu DOMINION Trốn mất biệt

Nếu không gian lận, tại sao Dominion lại Lặn Mất .??? DOMINION HỦY NGANG ĐIỀU TRẦN TRƯỚC HẠ VIỆN BANG PENNSYLVANIA _____ Đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania đã có buổi họp báo trực tuyến hôm 20/11, ông Seth Grove cho biết chi tiết về Hệ thống tính phiếu Dominion đã được sử dụng tại bang này như thế nào. Ông cũng chỉ trích gay gắt việc Dominion đã hủy ngang và không tới buổi điều trần này: “HỌ KHÔNG CÓ GÌ PHẢI GIẤU, THÌ TẠI SAO HỌ LẠI NÉ CHÚNG TA?”