TT Trump giăng thiên la địa võng quang cửa ải cuối cùng chặn đường vào Tòa Bạch Ốc của Joe Biden

Bài viết của tác giả Nguyễn Hoàng Dũng * Mọi liên lạc, đóng góp bài viết và tin tức, xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Facebook chính thức của DTV tại link: fb.com/KenhDTV7