TIN CANADA 27/11 | Trudeau nhờ tới quân đội để phân phối vắc xin COVID-19

TIN CANADA 27/11 | Trudeau nhờ tới quân đội để phân phối vắc xin COVID-19 Trong ngày 27/11 hôm nay • Trudeau nhờ tới quân đội để phân phối vắc xin COVID-19 • Edmonton thành lập ủy ban ứng phó đại dịch mới để đối phó với các ca bệnh COVID-19 gia tăng • Ontario gắn liền tài trợ cho các trường đại học và cao đẳng với nhu cầu của thị trường lao động • Ontario tiếp tục phá kỷ lục với 1,855 ca bệnh mới • Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada cảnh báo không nên tiêu thụ thịt đóng hộp bởi một người đàn ông ở Prince Edward Island • Các khu vực GTA nằm ngoài vùng giới hạn đối mặt với dòng người mua sắm vào ngày Thứ Sáu Đen (Black Friday) #tincanda #culturepodcast #tincovid ---- Follow Culture Magazin: Culture Magazin Facebook: https://www.facebook.com/culturemagazin Culture Magazin Instagram: https://www.instagram.com/culturemagazin Culture Magazin blog: https://culturemagazin.com