Nguy cơ nhiễm COVID-19 từ các nước vào Việt Nam là rất lớn và hiện hữu.

Nguy cơ nhiễm COVID-19 từ các nước vào Việt Nam là rất lớn và hiện hữu. https://www.facebook.com/quocan.mai/posts/10217221594404442 Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join #MCThanhTâm #mcThiênHà #vietlivetv