Vinh quang đang trở lại với TT Trump, chiến thắng cuối cùng sẽ là Tối Cao Pháp Viện

Bài viết của tác giả Nguyễn Tường Tuấn * Mọi liên lạc, đóng góp bài viết và tin tức, xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Facebook chính thức của DTV tại link: fb.com/KenhDTV7