NỢ CÔNG CỦA CSVN TRÊN NGƯỜI DÂN VN - NỢ CÔNG LÀ CÁI CHI VẬY HỞ ANH?.Nguồn Phong Nguyễn

Anh Phong Nguyễn nói về chủ live stream hôm nay là NỢ CÔNG CỦA CSVN TRÊN NGƯỜI DÂN VN - NỢ CÔNG LÀ CÁI CHI VẬY HỞ ANH?Nguồn FB Phong Nguyễn https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=219697982888697&id=100045454907429