Bệnh NỔ của quan chức CS. 6 lý do mà CSVN còn tồn tại

#TamThucViet, #bfdmedia, #Lsnguyenvandai Tại sao các quan chức cộng sản VN hay mắc chứng bệnh NỔ? Cộng sản Vn còn có thể tồn tại tới ngày hôm nay nhờ 6 lý do. Đó là 6 lý do gì?