Việt Ngữ- TT Trump Chia Tay Người Dân Mỹ ,Ẩn Ý về 1 Chính Quyền Mới.

“Bây giờ, khi tôi chuẩn bị bàn giao quyền lực cho chính quyền mới vào buổi trưa hôm thứ Tư, tôi muốn quý vị biết rằng phong trào mà chúng tôi khởi xướng chỉ mới bắt đầu. Chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như nó. Niềm tin rằng một quốc gia phải phục vụ công dân của mình sẽ không suy giảm mà thay vào đó, nó sẽ ngày càng lớn mạnh hơn. Từ nơi tráng lệ này, tôi bước đi với một trái tim trung thành và vui tươi, một tinh thần lạc quan và một niềm tin tuyệt đối rằng đối với đất nước chúng ta và những đứa trẻ của chúng ta, điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến.” - Tổng thống Donald Trump.