Hoa Nam cục và Phú Trọng dùng thủ đoạn ép Xuân Phúc bán nước?

#bfdmedia, #Lsnguyenvandai, #Luatsunguyenvandai Cục tình báo Hoa Nam và Nguyễn Phú Trọng cấu kết với nhau để khống chế và kiểm soát quyền lực trong đảng CSVN như thế nào? Cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ CSVN ra sao? Hoa Nam tình báo cục và Phú Trọng đã phối hợp ép Nguyễn Xuân Phúc thế nào?