Tin Washington: PENCE ,POMPEO sẽ ứng cử TT 2024, Đảng viên CH chờ Gia Nhập Đảng mới TT TRUMP.