22/1. Nghe quốc ca Cộng sản VN: hung bạo nhất! Mỹ hay, Úc nhân bản, Pháp hùng hồn, VNCH vẫn sống mãi

Quốc ca thể hiện tinh thần và nhân cách của một dân tộc. Thế mà Cộng Hòa XHCNVN vẫn còn dùng những câu như “CỜ IN MÁU chiến thắng mang hồn nước” hay “Đường vinh quang xây xác quân thù”. Người VN là quân thù của đảng? Dẹp bài Tiến quân ca sắt máu trước khi dẹp đảng CSVN!