DTV Thuyết Minh: Cách TT Trump đáp trả khi bị "chơi xỏ" bởi gã khổng lồ Twitter

DTV Thuyết Minh Tiếng Việt: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký sắc lệnh trừng phạt và rút lại quyền miễn trừ trách nhiệm đối với những mạng xã hội có hành vi kiểm duyệt và xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Động thái trên được đưa ra sau khi Twitter - một gã khổng lồ về mạng xã hội tự ý đặt dòng chữ "Fact Check" dưới nội dung những bài viết trên tài khoản của TT Trump. Dù có tên gọi là "Kiểm tra sự thật", nhưng Twitter đã chơi xỏ TT Trump bằng cách để đường dẫn đến những bài báo của phe cánh tả chuyên chống lại việc điều hành đất nước của TT Trump. Đây là hành vi kiểm duyệt và mang ý đồ chính trị trắng trợn. Đáp lại, TT Trump đã ký sắc lệnh rút lại quyền miễn trừ trách nhiệm đối với các mạng xã hội vì khi những công ty này tự ý kiểm duyệt nội dung của người dùng thì họ đã không còn tính công tâm và hoạt động như một tổ chức chính trị, cố tình chèn ép những tiếng nói bất đồng vì thiên kiến chính trị. Hành động như trên của TT Trump là hoàn toàn nằm trong thẩm quyền cho phép và đúng pháp luật.