Tuyệt vời, Hoa Kỳ đã phóng thành công phi thuyền vũ trụ lên không gian!

Nasa và SpaceX vừa phóng thành công Tên lửa Falcon 9 đưa tàu Crew Dragon chở theo 2 phi hành gia lên quỹ đạo vào lúc 3:22 PM, hôm 30/5, tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida.