Vụ George Floyd Dẫn Tới Bạo Động Ở Mỹ, Luật Mỹ Xử Lý Thế Nào?