Bị Xử 3 Năm Tù Ông Lương Hữu Phước Nhảy Lầu Tự Tử; Phân Tích Chứng Cứ Do Luật Sư Cung Cấp