Quảng Bình quê ta ơi

Quảng Bình quê ta ơi

Quảng Bình quê ta ơi - Ca sĩ : Phương Nga - Nhạc và lời Hoàng Vân