Thủ tướng Trudeau nói về bạo loạn ở Hoa Kỳ, nhấn mạnh Canada là đất nước cởi mở và tôn trọng

Trong bài phát biểu quốc gia hôm 2/6, khi trả lời câu hỏi về các vấn đề bạo loạn và chủng tộc đang diễn ra ở Hoa Kỳ, Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định "Canada là đất nước cởi mở và tôn trọng", “Những người dân Canada cần một chính phủ mà sẽ ở bên cạnh họ, sẽ hỗ trợ họ và sẽ đưa chúng ta tiến lên theo đúng hướng, và tôi sẽ làm điều đó.” Trong khi đó, tỉnh Ontario cuối ngày 2/6 cũng thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 28 ngày, đến ngày 30/6. Ngoài ra, Thủ hiến Doug Ford và chính phủ của ông tuyên bố rằng sẽ đầu tư cho các công ty địa phương đang sản xuất thiết bị bảo vệ cho công nhân tiền tuyến và cộng đồng trong đại dịch COVID-19. #culturemagazin #tincanada #culturechannel