03.6.Dân phải chờ 3 tiếng để nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp - Cán bộ cần 400 vé máy bay công tác

*Cập nhật đến 9h sáng ngày 3/06/2020, theo giờ Houston (Texas): - Tổng số ca nhiễm trên thế giới: 6,484,016 - Số ca tử vong trên thế giới: 383,105 - Số ca phục hồi: 3,089,707 Virus Vũ Hán đang ảnh hưởng đến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. *Nhóm quốc gia có trên 100,000 ca nhiễm : USA 1,882,148 108,104 646,414 Brazil 558,237 31,309 253,570 Russia 432,277 5,215 195,957 Spain 287,012 27,127 N/A UK 277,985 39,369 N/A Italy 233,515 33,530 160,092 India 208,800 5,834 100,602 Germany 184,115 8,676 167,300 Peru 174,884 4,767 69,257 Turkey 165,555 4,585 129,921 Iran 160,696 8,012 125,206 France 151,325 28,940 68,812 Chile 108,686 1,188 86,173 * Nhóm quốc gia có trên 50,000 ca nhiễm : Mexico 97,326 10,637 70,308 Canada 92,410 7,395 50,357 Saudi Arabia 91,182 579 68,159 China 83,021 4,634 78,314 Pakistan 80,463 1,688 28,923 Qatar 62,160 45 37,542 Belgium 58,685 9,522 15,959 Bangladesh 55,140 746 11,590 * Nhóm quốc gia có trên 20,000 ca nhiễm : Netherlands 46,733 5,977 N/A Belarus 45,116 248 20,171 Sweden 40,803 4,542 N/A Ecuador 40,414 3,438 20,019 South Africa 35,812 755 18,313 UAE 35,788 269 18,726 Portugal 33,261 1,447 20,079 Colombia 31,833 1,009 11,142 Switzerland 30,893 1,920 28,600 Kuwait 29,359 230 15,750 Egypt 27,536 1,052 6,827 Ireland 25,066 1,658 22,089 Ukraine 24,823 735 10,440 Poland 24,545 1,102 12,014 *Khu vực Đông Nam Á: - Singapore : 36,405 – 24 – 23,175 - Indonesia : 28,233 – 1,698 – 8,406 - Philippines : 19,748 – 974 – 4,153 - Malaysia : 7,970 – 115 – 6,531 - Thái Lan : 3,084 – 58 – 2,968 - Việt Nam : 328 – 0 – 302 - Myanmar : 233 – 6 – 143 - Brunei : 141 – 2 - 138 - Campuchia : 125 – 0 - 123 - Đông Timor : 24 – 0 – 24 - Lào : 19 – 0 – 18