Những tiệm Nail của người Việt bị đập phá sao không ai tìm công lý giùm?

Beti Official 12912 Brookhurst St #350 Garden Grove, CA 92840 www.totaleliteins.com 714-873-2004