"Tổng Thốn Đào Minh Quân" sẽ Về VN ngày 19 tháng 6 lần này nói thiệt thề không nói xạo nữa đâu nhe