Thuộc lòng Bảng Chữ Cái tiếng Anh dễ nhất

Mốt gặp bạn nào ở ngoải là mình bắt đọc coi thuộc bảng chữ cái không đó nha. hehe