Nước Mỹ sẽ mất điện hoàn toàn, Dân Mỹ sẽ sống trong tăm tối, Đau lòng qúa