🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-11/6/2021

Các em nhớ subscribed và bắm like thì youtube không có khóa channel chị: Xin cám ơn cô chú bác anh chị em trong và ngoài nước thương mến, ủng hộ tiếng nói của Lisa. Thank you to all my fans from all over the world, watching my program and supporting me. Love you all. Liên lạc Lisa qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. LisaPhamRumbleYoutube https://rumble.com/c/c-319855 Lisa Pham safechat https://safechat.com/user/1393748470298599425 Lisa Pham Safechat Channel https://safechat.com/channel/2831370818964627265 Lisa Pham Và Bạn Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/497134470683852/?ref=share