#635 09JUN21: CHƯƠNG TRÌNH TIN TỨC TỐI & TRẢ LỜI CÂU HỎI!

#tranmaico #news #trump #biden #635 09JUN21: CHƯƠNG TRÌNH TIN TỨC TỐI & TRẢ LỜI CÂU HỎI! Kênh dự phòng: https://www.youtube.com/channel/UCyALUZkndSbg0rzDD76MyeQ