NGHỆ THUẬT KIM CỔ 112 21/06/2021: Phượng Mai, Hương Lan, Tuấn Vũ - 3 giọng ca hàng đầu thập niên 80'

NGHỆ THUẬT KIM CỔ 112 21/06/2021: Phượng Mai, Hương Lan, Tuấn Vũ - 3 giọng ca hàng đầu thập niên 80'
mọi người nhớ comments vào nhé