HOUSTON NHẬT KÝ P2 24/6/2021:Biden duy trì cứng rắn với Bắc Kinh, dù “thèm” năng lượng sạch

HOUSTON NHẬT KÝ P2 24/6/2021:Biden duy trì cứng rắn với Bắc Kinh, dù “thèm” năng lượng sạch
Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UC1BSSp03QV1bgpJxP9W3yEw/join #tintuc #tinhoaky #tintonghop #tinvietnam #tinthegioi Tin Tức - Tin mới nhật - tin hot - tin tức tổng hợp - tin tức hoa kỳ - tin tức thế giới Tin tức chính trị HOA KỲ, THẾ GIỚI, được cập nhật nhanh chóng, chính xác và trung thực các vấn đề liên quan đến tình hình chính trị Hoa Kỳ và thế giới.