Dự án sân golf tại rừng thông Đắk Đoa bị phản đối mạnh mẽ

Dự án sân golf tại rừng thông Đắk Đoa bị phản đối mạnh mẽ
Dự án sân golf tại rừng thông Đắk Đoa bị phản đối mạnh mẽ https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/petition-to-preserve-natural-pine-forest-in-central-highlands-06232021105030.html Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join #MCThanhTâm #mcThiênHà #vietlivetv