Kết Luận Điều Tra VụĐồngTâm: Kịch Bản Lộ Rõ Âm Mưu Nhà Nước Chống Dân

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “kết luận điều tra vụ Đồng Tâm: kịch bản lộ rõ âm mưu nhà nước chống dân” vào chiều ngày 13 tháng 6 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.