Live - bão số 3 I 167 ca phong toả toàn phường 19 BÌNH THẠNH 0H 22-7 ~19.000 dân