Album Anh Vẫn Hoài Yêu Em | Khánh Hoàng, Hiền Thục, Lâm Ngọc Hoa

Album Anh Vẫn Hoài Yêu Em | Khánh Hoàng, Hiền Thục, Lâm Ngọc Hoa

Album Anh Vẫn Hoài Yêu Em | Khánh Hoàng, Hiền Thục, Lâm Ngọc Hoa00:00 Hoa Trinh Nữ (Trần Thiện Thanh) - Khánh Hoàng
05:45 Đừng Nói Yêu Tôi (Anh Bằng) - Khánh Hoàng
11:31 Chuyện Người Con Gái (Thái Hùng) - Khánh Hoàng, Hiền Thục
17:00 Anh Vẫn Hoài Yêu Em (Trịnh Lâm Ngân) - Khánh Hoàng
23:18 Hương Mía Tình Em (Lê Hồng Phúc) - Khánh Hoàng, Lâm Ngọc Hoa
28:57 LK Mưa: Mùa Mưa Đi Qua, Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ (Hà Phương) - Khánh Hoàng
35:02 Khóc Thầm (Lam Phương) - Khánh Hoàng
40:41 Chờ Người (Khánh Băng) - Khánh Hoàng
46:19 Chuyện Làm Dâu (Võ Thiện Thanh) - Khánh Hoàng, Hiền Thục
52:14 Màu Hoa Bí (Võ Đông Điền) - Khánh Hoàng
57:27 Thề Non Hẹn Biển (Đài Phương Trang) - Khánh Hoàng, Lâm Ngọc Hoa