#268 18JUN20: JOHN BOLTON - "TRUMP CẦU XIN TẬP CẬN BÌNH GIÚP TÁI ĐẮC CỬ!"

#tranmaico #chinhtrimy #trump #268 18JUN20: JOHN BOLTON - "TRUMP CẦU XIN TẬP CẬN BÌNH GIÚP TÁI ĐẮC CỬ!" Trong cuốn sách sắp xuất bản, John Bolton hoàn toàn bịa đặt những chuyện ngồi lê đôi mách để nói xấu TT Trump. Đặc biệt hơn là việc ông ta cáo buộc TT Trump "cầu xin Tập Cận Bình giúp ông tái đắc cử"! Tin nổi không?