Chào Cờ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6 Trước Tượng Đài Đức Thánh Trần Trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo

Chào Cờ Kỷ Niệm Ngày 19/6 Trước Tượng Đài Đức Thánh Trần Trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo 2020