#269 19JUN20: NANCY PELOSI TÙY TIỆN CHÀ ĐẠP LÁ QUỐC KỲ MỸ!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #269 19JUN20: NANCY PELOSI TÙY TIỆN CHÀ ĐẠP LÁ QUỐC KỲ MỸ! Nancy Pelosi lại một lần nữa làm màu chính trị, nhưng lần này bà đã động tới "quốc thể" - lợi dụng & xúc phạm giá trị của lá quốc kỳ Mỹ!